Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als stadsgezicht van Grote Markt en omgeving in Lier


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Lier


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Lier


Ons dossiernummer

2018-B07


Het dossier inkijken?

Het stadsbestuur, dienst Omgeving, Paradeplein 2, 2500 Lier na afspraak via www.lier.be en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van Burgemeester en Schepenen, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier


Meer informatie?