Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Gulpvallei met omgeving in Voeren (Remersdaal en Teuven)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Voeren


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Voeren


Ons dossiernummer

2018-B05


Het dossier inkijken?

Gemeente Voeren, Administratief centrum De Voor, de milieudienst, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren


Meer informatie?