Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopig gedeelteijke opheffing van de bescherming als monument van hof van Coudenborn


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een opheffing van een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Moerbeke-waas


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Moerbeke


Ons dossiernummer

2017-B30


Het dossier inkijken?

De dienst stedenbouw op het gemeentehuis te Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke, de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Het college van burgemeester en schepenen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke


Meer informatie?