Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige gehele opheffing van de bescherming als monument van het station van Oostkamp


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een opheffing van een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Oostkamp


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Oostkamp


Ons dossiernummer

2017-B39


Het dossier inkijken?

Oost Campus, loket 4 'Wonen en Omgeving', Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp (tijdens de openingsuren van het loket) en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van Burgemeester en Schepenen, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp


Voor de betrokken gemeente(n)