Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van twee mijnkraters van de Eerste Wereldoorlog in Sanctuary Wood in Ieper (Zillebeke)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Ieper


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Ieper


Ons dossiernummer

2017-B45


Het dossier inkijken?

Stad Ieper, dienst Ruimtelijke Ordening, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Het College van Burgemeester en Schepenen, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper


Voor de betrokken gemeente(n)