Onderwerp openbaar onderzoek

De vaststelling van het gebied “Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont” in Borgloon en Tongeren


Aanleiding

Openbaar onderzoek naar aanleiding van een vaststelling


Betrokken gemeente(n)

Tongeren, Borgloon


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

agentschap Onroerend Erfgoed


Ons dossiernummer

2018-V13


Het dossier inkijken?

Bekijk het inhoudelijk dossier digitaal (zie onder). Heb je zelf geen internet? Je kunt de pagina’s van het openbaar onderzoek online komen inkijken in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Infopunt, Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Vermeld ons kenmerk ‘2018-V13’.


Voor de betrokken gemeente(n)


Waarom een vaststelling?

De vaststelling gebeurt als voorbereiding bij de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en geldt als de inbreng vanuit de onroerenderfgoedsector in het planningsproces. Daarmee geeft Onroerend Erfgoed aan welke erfgoedwaarden en kenmerken in die omgeving belangrijk zijn.

Waarom een openbaar onderzoek?

Het openbaar onderzoek informeert het publiek over de opname van een erfgoedobject in een vastgestelde inventaris en geeft u de kans om opmerkingen of bezwaren over de vaststelling aan Onroerend Erfgoed kenbaar te maken. Vindt u dat iets onterecht erfgoedwaarde heeft gekregen of dat een item in de vastgestelde inventaris onvoldoende bewaard is (bv. omdat het gesloopt, gekapt of verdwenen is), laat ons dat dan weten en dien een bezwaarschrift in. Je moet geen persoonlijk belang aantonen, maar hou er rekening mee dat u uw opmerkingen of bezwaren wel met feitelijke argumenten moet staven.

Meer inhoudelijke informatie vind je in onze wetenschappelijke inventaris. Deze bijkomende info maakt geen deel uit van de vaststelling.

Rechtsgevolgen

Een vaststelling heeft geen gevolgen voor particulieren, wel voor administratieve overheden. Zij hebben zorg- en motiveringsplicht.

Links