Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van Wederopbouwhoeve in Grimbergen (Humbeek)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Grimbergen


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Grimbergen


Ons dossiernummer

2018-B35


Het dossier inkijken?

Gemeente Grimbergen, dienst ruimtelijke ordening, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen


Meer informatie?