Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van Woning De Roover-Van Coillie in Schilde ('s Gravenwezel)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

S gravenwezel, Schilde


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

gemeente Schilde


Ons dossiernummer

2017-B34


Het dossier inkijken?

Het loket van de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Gemeentebestuur van Schilde, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde


Meer informatie?