Publicaties in Landschappen

Terrassen in erfgoedcontext »

op 2018-06-12

Thema: Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Onderzoek, Handleidingen

Elk jaar is het een terugkerend fenomeen. Als de eerste zonnestralen tevoorschijn komen zetten horeca-uitbaters hun terras buiten. Maar ook in andere seizoenen willen klanten vaak buiten genieten van een drankje en een hapje. Terrassen vormen dan een karakteristiek en beeldbepalend element in heel Vlaanderen, van stads- en dorpskernen over de kust naar het platteland. Omdat het terras vaak een deel van de openbare ruimte inneemt, zijn hieraan een aantal regels verbonden. Veel steden en gemeenten hebben een terrasreglement dat de voorwaarden en modaliteiten regelt voor het plaatsen van een terras door een horeca-uitbater. Als het terras in of aan beschermd erfgoed is geplaatst, is hiervoor ook vaak een melding of toelating nodig.

Het agentschap Onroerend Erfgoed wil vooral een globale visie stimuleren, afgestemd op de noden van de lokale horeca en de stad of gemeente én rekening houdend met het aanwezige erfgoed. Zo kan de besluitvorming gebeuren op basis van een ruimer kader. Dit is te verkiezen boven een ad hoc-benadering. De handleiding maakt daarom duidelijk onderscheid tussen de toelatingen met en zonder gemeentelijk terrasreglement.

Deze publicatie wil duidelijkheid scheppen over wat kan en wat niet kan bij het plaatsen van terrassen in erfgoedcontext Het gaat in de eerste plaats over toevoegingen in en aan beschermd erfgoed, maar kan ook een inspiratiebron zijn voor het plaatsen van terrassen in een erfgoedomgeving die niet beschermd is.
Er wordt vooral nadruk gelegd op de generieke principes die invloed hebben op het onroerend erfgoed, contextafhankelijke aspecten zoals kleur- en materiaalgebruik worden niet behandeld. De mogelijke keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt, verschillen te sterk van locatie tot locatie en horen thuis in een terrasreglement op maat. 

Lees meer