Publicaties in Andere publicaties

Handboek. Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid »

op 2015-04-07

Thema: Beleid, Onderzoek, Andere publicaties

Het agentschap Onroerend Erfgoed voert een eigen beleid en heeft een eigen instrumentarium dat gericht is op het behoud van het onroerend erfgoed. Maar aangezien het onroerend erfgoed ruimtelijk verankerd is, bieden ook de beleidsinstrumenten van de ruimtelijke ordening hier voor kansen. Dit handboek wil stedenbouwkundige ambtenaren, ruimtelijke planners, erfgoedzorgers en iedereen die geconfronteerd wordt met ruimtelijke erfgoedvraagstukken op weg helpen om deze op te lossen met respect voor zowel erfgoedwaarden als belangen en waarden die spelen binnen ruimtelijke ordening.

Het eerste deel van de publicatie omvat een methodiek en afwegingskader voor de inzet op het behoud van erfgoedwaarden in RUP’s. Het tweede deel beschrijft de diverse houdingen (integraal behoud, behoud van de vormkarakteristieken, behoud door waardering, behoud door gebruik en behoud door bewustmaking) die in het ruimtelijk planningsproces kunnen ingenomen worden ten aanzien van onroerend erfgoed, gekoppeld aan mogelijke voorschriften. Deel 3 tenslotte omvat voorbeelden van hoe onroerend erfgoed kan verankerd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het is aan de lezer om vanuit de specificiteit van het project dat voorligt een menu op maat samen te stellen dat zowel gesmaakt wordt door de sectoren ruimtelijke ordening als onroerend erfgoed.

Auteurs: SumResearch (Marjolijn Claeys, Marieke Debaerdemaecker en Brecht Vandekerckhove) en Maat-ontwerpers (Peter Vanden Abeele, Filip Buyse, Fréderic Rasier en Theo Vantomme) in samenwerking met Publius (Dirk Van Heuven), RAAP (Wim de Baere en Mijke Peeters) en Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent (Pieter Uyttenhove)

Lees meer