Publicaties in Relicta monografieën

Tongeren O.L.V.-basiliek (1997-2013). Deel 2: studie van de vondsten »

op 2017-04-27

Thema: Archeologie, Onderzoek, Relicta monografieën

Van ­1999 tot 2008 vonden in de O.L.V.-basiliek van Tongeren ingrijpende archeologische opgravingen plaats. Hierbij kwamen sporen van de Romeinse tot de recente tijden aan het licht, en vele duizenden vondsten. De studie ervan belicht de opkomst en neergang van een Romeins stadsdeel, en de daaropvolgende ontwikkeling van een vroegmiddeleeuws christelijk gebedshuis tot de huidige gotische kerk. Een continue geschiedenis van 2000 jaar wordt zo gereconstrueerd. Deze publicatie brengt de gedetailleerde en multidisciplinaire studie van het volledige vondstenensemble van deze fascinerende site.

Lees meer