Publicaties in Afwegingskaders

Afwegingskader Omgaan met menselijke resten bij archeologisch onderzoek in Vlaanderen »

op 2018-07-26

Thema: Archeologie, Afwegingskaders

Dit afwegingskader belicht de vele aspecten van het omgaan met archeologische mensenresten. Het kader legt in detail uit welke stappen te zetten zijn wanneer mensenresten worden aangetroffen bij een opgraving of bij een toevalsvondst. Ook het bijzondere geval van oorlogsslachtoffers uit recente conflicten komt uitvoerig aan bod, waarbij de wensen van de militaire overheden primeren. Verantwoord omgaan met begraven mensenresten vormt niet enkel een wetenschappelijke uitdaging. Aan het onderzoek zitten ook wettelijke en ethische kanten. Zo kan recent menselijk materiaal een gerechtelijke dimensie hebben. Het afwegingskader geeft in bijlage een richtlijn mee die het resultaat is van afspraken tussen onder meer parket, politie en Onroerend Erfgoed.

Het afwegingskader is een eerste poging om het thema van de archeologische mensenresten te verkennen. In de toekomst hopen we nieuwe versies te publiceren, aangevuld en verbeterd met de ervaringen en discussies vanuit alle delen van het Vlaamse archeologische werkveld.

Lees meer