Vlaanderen werd eeuwenlang gekenmerkt door een uitzonderlijk rijke tabakscultuur. Uit gezondheidsoverwegingen boet het roken meer en meer aan sociale legitimatie in. Gelukkig vond het roerend en immaterieel erfgoed van het tabak roken, snuiven of pruimen intussen een onderkomen in het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik. Documentatie, onderzoek en ontsluiting zorgen ervoor dat het veelzijdige verhaal van het bruyne kruyd tot ons collectief geheugen blijft behoren.

Maar de ooit bloeiende tabaksteelt en -nijverheid lieten ook onroerende relicten na die zich minder gemakkelijk laten duiden, laat staan conserveren en beheren. Met dit onderzoeksrapport wordt de kennis aangereikt om het erfgoed van de tabaksteelt- en nijverheid te begrijpen, naar waarde te schatten en doordacht te hergebruiken. Voor het eerst zijn de productieprocessen en hun ontwikkelingen in beeld gebracht, waardoor het mogelijk wordt om van het industriële tabaksverleden een selectief maar coherent beeld te bieden aan de hand van gebouwen en constructies in het Vlaamse landschap. Bovendien geeft dit onderzoek de wetenschappelijke basis en de draagkracht aan van waaruit voor beschermenswaardig of beschermd tabaksgebonden erfgoed een gepaste en maatschappelijk relevante bestemming kan ontwikkeld worden.

Uitgever

Onroerend Erfgoed

Publicatiedatum

Juli 2017

Soort publicatie

Rapport

Reeks

Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed

ISBN

ISSN 1371-4678

Volume nr.

69