De Erfgoedbalans is een eerste stap naar een nieuwe manier van monitoren en naar een effectieve beleidseffectenmeting. Het rapport is een momentopname, dat de grote tendensen in het beleid zichtbaar maakt en hiaten in de beleidsinzichten toont. In die mate is het document een blauwdruk van de wenselijke evoluties op het vlak van beleidsmonitoring.

De Erfgoedbalans gebruikt evoluties in de regelgeving als belangrijke ijkpunten. Omdat de nieuwe onroerenderfgoedregelgeving te recent is om duidelijke (nieuwe) tendensen te laten blijken, biedt de balans een momentopname van de situatie op 31 december 2014, daags voor de inwerkingtreding ervan. Omwille van de leesbaarheid wordt waar nodig verwezen naar de huidige situatie.

De Erfgoedbalans is gebaseerd op talrijke informatiebronnen, maar herneemt de informatie slechts als ze beleidsrelevant is of wanneer er ‘nieuwe’ informatie of interpretaties worden aangereikt. Daardoor worden bepaalde thema’s minder diepgaand behandeld dan andere. In de bibliografie vind je daarom de nodige referentiewerken terug.

De Erfgoedbalans is in grote mate gebaseerd op de nieuwe, statistische gegevens die een plaats hebben of zullen krijgen in een erfgoedmonitor. De balans vormt dan ook een pleidooi om het monitoringproces verder te professionaliseren en nieuwe, relevante indicatoren en invalshoeken te zoeken. De zoektocht naar bruikbare gegevens betekent dat moet worden nagedacht over hoe het agentschap informatie registreert en hoe de gegevens over de voorbije decennia onroerenderfgoedbeleid met terugwerkende kracht kunnen worden ontsloten. De Erfgoedbalans is eveneens een pleidooi om kwantitatieve gegevens aan te vullen met kwalitatieve analyses en een uitgebreide projectportfolio.

Uitgever

Onroerend Erfgoed

Publicatiedatum

September 2017

Soort publicatie

Rapport

Reeks

Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed

Volume nr.

73