De kwaliteit van de studie van archeologische vondsten hangt vaak af van een goed uitgebouwde referentiecollectie: een verzameling van objecten waarvan de determinatie, de herkomst en andere beschrijvende gegevens bekend zijn. Voor culturele artefacten gaat het in regel om vondsten uit opgravingen, bij voorkeur uit productiesites. Bij natuurwetenschappelijk materiaal betreft het meestal recent ingezamelde specimens, aangevuld met archeologische vondsten.

Voor het rapport verzamelden we gegevens van 44 referentiecollecties, verspreid over universiteiten, stads- en provinciale diensten, IOED’s, bedrijven, amateurverenigingen, Vlaamse en federale overheidsinstellingen, enz. De samenstelling van deze collecties is zeer divers. Het valt ook op dat vele archeologische werkgroepen of ondernemingen in Vlaanderen niet of nauwelijks over een degelijke collectie beschikken en ook niet de middelen hebben om er een uit te bouwen. Tegelijk zijn de toegankelijkheid en digitale ontsluiting  van bestaande referentiecollecties nog ver van optimaal. Het uitbouwen van een samenwerkingsverband is om die redenen dan ook niet voor de hand liggend.

Doel van de enquête was allereerst om de problematiek in kaart te brengen. Maar uiteindelijk kan de analyse uitmonden in initiatieven die de vastgestelde lacunes helpen invullen, om zo aan de kwaliteit van het archeologisch onderzoek in Vlaanderen bij te dragen.

Auteurs: An Lentacker en Anton Ervynck.

Uitgever

Onroerend Erfgoed

Publicatiedatum

Juli 2018

Soort publicatie

Onderzoeksrapport

Reeks

Onderzoeksrapporten van het agentschap Onroerend Erfgoed

Volume nr.

96