In Landschappen

Zijn er premies voor beschermd erfgoed?

De Vlaamse overheid moedigt kleine en grotere werken voor beschermd erfgoed aan en heeft verschillende premies ter beschikking. Daarnaast is er ook de federale maatregel van de belastingvermindering en zijn er EPB-vrijstellingen mogelijk.

Gerelateerde Links

Hoe weet je of erfgoed (voorlopig) beschermd is?

Of erfgoed voorlopig beschermd wordt, kom je te weten tijdens het openbaar onderzoek, of via een aangetekende brief, wanneer je de eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter ervan bent. Zowel de voorlopige als de definitieve bescherming verschijnt ook in het Belgisch Staatsblad. Bovendien kan je het perceel of pand opzoeken in de beschermingsdatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daar vind je een overzicht van duizenden beschermingsbesluiten.

Gerelateerde Links

Heb je inspraak bij een bescherming?

Inspraak is ingebakken in het systeem van beschermen. Bij de voorlopige bescherming krijg je de kans om opmerkingen en bezwaren te formuleren. Dit doe je binnen een welbepaalde termijn bij het agentschap. Deze deadline varieert naargelang het over een archeologische zone, monument, stads- of dorpsgezicht, landschap of varend erfgoed gaat. Wanneer je opmerkingen terecht zijn, neemt de minister deze mee in overweging wanneer hij of zij het erfgoed (eventueel) definitief beschermt.

Gerelateerde Links