In Metaaldetectie

Kan het agentschap een sjabloon voor de overeenkomst met de eigenaar ter beschikking stellen?

Voor je als erkend metaaldetectorist een terrein betreedt, heb je de toestemming van de eigenaar nodig. Op vraag van verschillende metaaldetectoristen maakte het agentschap een voorbeeldovereenkomst op die je kan gebruiken om met de grondeigenaar goede afspraken te maken. Je bent niet verplicht dit sjabloon te gebruiken. Het is geen officieel document, geen machtiging of toelating van het agentschap, maar een hulpmiddel.

Je hebt steeds de toestemming van de eigenaar nodig om een terrein te mogen prospecteren. De eigenaar heeft het recht dit te weigeren.

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de grondeigenaar ook eigenaar van de vondsten die je op zijn of haar terrein vindt. Die eigendom kan hij of zij echter met een mondelinge of schriftelijke overeenkomst overdragen aan de vinder of een derde persoon. Ook daar kan deze voorbeeldovereenkomst als hulpmiddel dienen.

Metaaldetectievondsten zijn in de eerste plaats eigendom van de grondeigenaar. Welke controle is er dan nog over de artefacten?

De grondeigenaar is inderdaad eigenaar van de vondsten die je op zijn of haar terrein vindt (volgens het Burgerlijk Wetboek). Die eigendom kan hij of zij echter met een mondelinge of schriftelijke overeenkomst overdragen aan de vinder of een derde persoon.

Je moet je dan wel aan het behoudsbeginsel van archeologische ensembles houden. Alle vondsten die je aantreft op een terrein, worden beschouwd als een archeologisch ensemble dat steeds in zijn geheel moet bewaard worden. De eigenaar kan dus niet de stukken die hem interesseren voor zich houden en de rest overdragen aan de vinder of een derde. Bovendien is de eigenaar of de persoon aan wie de eigendom werd overgedragen, verantwoordelijk voor het in goede staat en duurzaam bewaren van het ensemble.

Er is een uitzondering op het eigenaarschap wanneer iemand zijn of haar eigendom op de vondst kan bewijzen. Bijvoorbeeld: je vindt als detectorist een verloren trouwring: de ring is nog altijd eigendom van degene die hem in bezit had toen hij verloren werd. De eigenaar van de ring moet kunnen aantonen dat de ring van hem of haar is (door een naam gegraveerd in de ring, een foto of een aankoopbewijs).

Heb ik als erkend metaaldetectorist het recht om terreinen te betreden? Kan ik met mijn erkenning de eigenaar verplichten mij toe te laten op zijn of haar eigendom?

Neen. Je erkenning is geen machtiging en verleent je geen enkele autoriteit. Jouw erkenning dient enkel om je te kunnen legitimeren bij een controle. Voor je een terrein betreedt, heb je steeds de toestemming van de eigenaar nodig. De eigenaar heeft het recht dit te weigeren. 

Overzicht van de vragen en antwoorden uit de infosessie voor metaaldetectoristen van 16 januari 2016

Download hier het overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld werden tijdens de infosessie voor metaaldetectoristen op 16 januari 2016. De vragen zijn opgedeeld in volgende rubrieken:

  • mijn erkenning
  • de Code van Goede Praktijk
  • handhaving
  • melden van vondsten
  • omgaan met vondsten