Aanvraag van een premie voor buitensporige opgravingskosten

Met dit formulier vraagt je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een premie aan voor buitensporige opgravingskosten (archeologie).

Download formulier

Aanvraag van een toelating voor archeologisch onderzoek voor wetenschappelijke vraagstelling

Met dit formulier vraagt u als erkend archeoloog bij het agentschap Onroerend Erfgoed een toelating aan voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstelling

Download formulier

In situ skeletformulier

Graaf je een skelet in situ op? Dan vereisen zowel de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie als de minimumnormen dat je de archeologische context van het graf en de menselijke resten beschrijft. Vul het skeletformulier (exell) in en stuur het samen met je rapport naar het algemene adres van het agentschap . Een extra hulp bij het invullen van het formulier is deze handleiding (pdf).

Download formulier