Melding van een schadegeval of noodmaatregel voor beschermd onroerend erfgoed

Heeft een beschermd onroerend erfgoed schade opgelopen? Meld de schade en informeer ons over de consolidatie- en/of beveiligingsmaatregelen die je hebt genomen of zal nemen.
In geval van nood mag je zonder toelating  onmiddellijk passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen nemen.

Download formulier

Aanvraag van de toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed

Met dit formulier vraag je een schriftelijke toelating aan voor werkzaamheden aan of activiteiten in beschermd onroerend erfgoed. Je hebt een schriftelijke toelating nodig wanneer je geen vergunning hoeft aan te vragen, maar de geplande handelingen de erfgoedwaarde van het beschermde goed zouden kunnen verstoren of schaden. Als je ook een premie wenst aan te vragen, gelieve het formulier voor een erfgoedpremie te gebruiken.

Download formulier

Melding van werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Ga je werken uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Heb je hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig? Meld deze werken met het meldingsformulier en verstuur het bij voorkeur aangetekend naar je gemeentebestuur.

Download formulier