In de digitale inventaris van het varend erfgoed komen alle soorten vaartuigen aan bod, van statige zeegaande jachten tot de werkpaarden van de binnenvaart. Er zijn vaartuigen geïnventariseerd daterend vanaf de late 19de eeuw tot ongeveer 1970. Voor elk item wordt getracht aan de hand van foto’s, een plaatsbezoek, literatuur- en archiefonderzoek de belangrijkste gegevens weer te geven over de geschiedenis, aandrijving, afmetingen en bouw van het vaartuig. De huidige eigenaar van het vaartuig wordt, afgezien van enkele uitzonderingen, om privacy redenen niet weergegeven.

 

Sluizen, dokken en andere haveninfrastructuur zijn niet opgenomen in de inventaris. Replica’s en recent gebouwde historiserende schepen ook niet.

 

Vaartuigen zijn meestal mobiel. Het is dus mogelijk dat een vaartuig tijdens een inventarisatieronde niet werd ontdekt omdat het niet op zijn plaats lag. De databank wordt daarom regelmatig geactualiseerd en aangevuld met bijkomende onderzoeksresultaten. Denk je dat jouw vaartuig ook in aanmerking komt om te worden opgenomen in de inventaris, vul dan het aanmeldingsformulier in.

 

Deze inventaris kan vastgesteld worden.

Links

Downloads